ประวัติความเป็นมา วันฉัตรมงคล วันที่รำลึกถึงพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

ข่าววันนี้ ประวัติความเป็นมา วันฉัตรมงคล 2567 วันที่รำลึกถึงพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

วันฉัตรมงคล เป็นวันที่สำคัญของคนไทย  เป็นวันที่เราได้รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์  และเป็นวันที่แสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

วันฉัตรมงคล คือวันสำคัญในวัฒนธรรมประเพณีไทย เป็นวันคล้ายวันบรมราชาภิเษกของพระมหากษัตริย์ในพระบรมราชวงศ์จักรี

ความหมายของ วันฉัตรมงคล

  • ฉัตร หมายถึง เครื่องยอดสำหรับกษัตริย์ เป็นสัญลักษณ์แห่งอำนาจ และเกียรติศักดิ์
  • มงคล หมายถึง สิ่งที่ดีงาม
  • รวมความ วันฉัตรมงคล หมายถึง วันที่เฉลิมฉลองการขึ้นครองราชย์ของพระมหากษัตริย์

เริ่มมีครั้งแรกในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 กำหนดวันฉัตรมงคลไว้ในวันที่ 5 พฤษภาคม 

ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 กำหนดวันฉัตรมงคลอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

, ,

Post navigation